Intervju med Paula Hawkins

Les samtalen med forfatteren bak krimsensasjonen Piken på Toget og den nye boka Ut i vannet

Hvordan vil du presentere Ut i vannet for leserne dine, og hva håper du at leserne vil finne?

Ut i vannet er en psykologisk spenningsroman der bruddet mellom to søstre, Nel og Jules, står sentralt. Da Nel plutselig dør, prøver Jules å finne ut ikke bare hva som skjedde med hennes eldre søster, men hva som skjedde mellom de to som gjorde dem så fremmede for hverandre. Dette en bok med mange mysterier. Den handler om å lete etter svar, etter mening.

Fans av Piken på toget vil lure på om de kommer til å finne likheter eller forskjeller mellom den boken og denne. Ser du et gjennomgangstema?

Begge er psykologiske spenningsromaner, begge er først og fremst om kvinner, om forholdet mellom dem og til samfunnet rundt dem. Den upålitelige hukommelsen spiller en rolle i begge bøker selv om den forekommer på en veldig forskjellig, mer grunnleggende måte i Ut i vannet.

Hukommelse er tydeligvis et tema som interesserer deg. Fortell oss litt mer om denne fascinasjonen.

Ubevisst stoler vi på minnene våre – hvorfor skulle vi ikke det? De gjør det mulig for oss å forstå de forskjellige sidene av den verden vi lever i, de forteller oss hvem vi er og hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Og likevel er de ikke til å stole på. Vi husker ting feil, ofte ting fra barndommen, noen ganger hendelser fra senere i livet. Vi er alle i stand til å endre våre historier når vi forteller dem. I mange tilfeller er historier vi husker feil, ubetydelige, trivielle. Men jeg ønsket å stille spørsmålet: Hva hvis noen husket noe viktig feil, noe som er grunnleggende for deres identitet, for hele livet deres? Hva ville skje med dem hvis de oppdaget at noe de trodde var solid, var bygget i sand?

Ut i vannet er, i likhet med Piken på toget, fortalt fra mange synsvinkler. Hva er det du liker med denne fortellerteknikken?

Jeg liker innsikten som forskjellige perspektiver kan gi, måten det å se en hendelse gjennom forskjellige karakterers øyne på kan endre vår forståelse for den hendelsen og gi oss et mer komplett bilde av hva som skjedde, eventuelt skape tvil, ikke bare om hendelsen selv, men om hvilke motiver karakterene som forteller oss historien, har.

Jeg liker nærheten til jeg-personen, men den kan være begrensende, flere personers perspektiver gir leseren mulighet til å dykke ned i karakterenes psykologi for å få et helere bilde av deres motiver og svakheter.

Du skriver om barndom i denne boken, noe som er nytt i ditt arbeid, med et fokus på hvor himmelvid forskjell det kan være på hvordan medlemmer i en familie kan huske samme hendelse. Hva var det som inspirerte denne beslutningen?

Historiene vi forteller om oss selv og vår familie er avgjørende; de former de personer vi blir. Så det fascinerer meg hvordan medlemmer av den samme familien kan fortelle så forskjellige historier om det å bo i samme hus, med de samme personene. I denne boken ønsket jeg å utforske hvordan barn ser på voksnes forhold, voksnes handlinger og avgjørelser, og hvordan de begrenser deres tolkning av disse tingene på en måte som gir mening for dem – noen ganger med stort skarpsinn, noen ganger med komiske, eller katastrofale, feiltolkninger.

Ut i vannet foregår i en liten landsby – veldig forskjellig fra urbane London, som er rammen for Piken på toget. Hva var det som ga deg inspirasjon til imaginære Beckford?

Jeg må først si at Beckford i denne boken ikke finnes. Det er helt og holdent en fantasi-by, i et landskap som mer eller mindre eksisterer. Jeg ønsket å skrive om et lite samfunn fordi jeg var interessert i å hva det å bo i et lite samfunn gjør med folk: det kan skape stor grad av solidaritet, av nabolag, men det kan også være ganske kvelende å bo et sted der alle kjenner alle. Jeg lurte på om dette vil oppmuntre til en kultur med hemmelighold, om det kan få noen – særlig de unge – til å finne måter å gjøre opprør på, til å bryte ut av rollene som de er tildelt.

Leseren vil komme til å mistenke alle karakterene i Ut i vannet, for alle har tilsynelatende en mørk side, og dette skaper en herlig intrikat bok. Tror du at alle har en mørk side?

Jeg tror at mennesker er i stand til å gjøre utrolige ting – gode og dårlige – under de riktige (eller gale) forutsetningene. Er vi under ekstremt press, kan vi alle oppføre oss på måter vi aldri ville drømme om i vårt ordinære, hverdagslige liv.

 

 

 

 

Ny roman av krimsensasjonen Paula Hawkins!

Ut i vannet

I dagene før hun døde ringe Nel Abbott søsteren. Jules tok ikke telefonen, og ignorerte søsterens bønn om hjelp. Nå er Nel død. De sier at hun hoppet. Og Jules har kommet tilbake til det ene stedet hun hadde sverget på at hun aldri skulle komme tilbake til. Hun er redd, veldig redd. Hun er redd for sine fortrengte minner, for det gamle Møllehuset, fordi hun vet at Nel aldri ville ha hoppet. Men mest av alt frykter hun vannet og stedet de kaller Døvika ...

Ut i vannet av Paula Hawkins (Innbundet)
Innbundet

Piken på toget

Filmpocket av den internasjonale megabestselgeren! Rachel tar det samme toget hver dag. Fra toget ser hun det samme paret spise frokost på verandaen sin. Hun kaller dem Jason og Jess, og de virker så glade. En dag ser hun en annen person i hagen. Kort tid etter er Jess på nyhetene. Hun har forsvunnet. Rachel trekkes mot etterforskningen og prøver å bidra. I stedet blir hun selv mistenkt. Kastet ut i en verden full av svik, hemmeligheter og bedrageri, må hun konfrontere fortiden sin. Tre kvinner, tre menn, knyttet sammen gjennom ekteskap eller utroskap. Hver av dem kan klandres for noe. Men bare en av dem er en morder i denne psykologiske thrilleren om sårbarhet og besettelse. Piken på toget er en illevarslende og sammenfiltret historie om jakten etter sannheten.
Piken på toget av Paula Hawkins (Heftet)
Heftet