Det som fasinerer meg mest med dine romaner er at du tvinger leserne til å gjøre opp sin egen mening   - er dette viktig for deg?

- Ja, det er veldig viktig. Jeg har absolutt min egen mening, men min mening er ikke viktigere enn noen annens. Jeg foretrekker å gi leserne all informasjon for å tvinge leserne til å komme frem til egen konklusjon.

Tror du at dine romaner kan gjøre en forskjell?

- Ja, det gjør jeg. Hvis ikke tviler jeg på at jeg ville skrive. Jeg tror en bok kan forandre hvordan man tenker, og på denne måten kan man forandre verden - sakte.

Hva er din hovedmotivasjon for å skrive romaner?

- Å utforske problemstillinger som holder meg våken på natten.

Hvordan får du ideer til nye historier?

- Historiene finne på en måte meg. De vekker meg, og hvis jeg fortsetter å tenke på dem, viser det seg at det er en god idé for en bok.

Har din skriving forandret seg i løpet av årene; er du en annen forfatter nå i forhold til da du begynte å skrive?

- Jeg tror jeg teknisk sett er en bedre forfatter – jeg kan nå beskrive noe med fem ord istedenfor et helt avsnitt - men valg av historie og hvordan karakterene utvikles gjør jeg på samme måte som alltid.

Finnes det et tema du ønsker å skrive om, men som du føler er for vanskelig å ta opp?

- Nei

Har du en favoritt blant egne bøker?

-  Small Great Things for øyeblikket. (Kommer på norsk våren 2018)

Hva inspirerer deg?

-  Det er muligheten jeg har til å få leseren til å sette spørsmålstegn ved egne overbevisninger.

Hvor og når foretrekker du å skrive?

-  På dagtid på kontoret mitt hjemme.

Hva foretrekker du å gjøre når du ikke skriver?

-  Jeg leser, baker, padler og går mange kilometer.